Radon Hradec Králové – Pavel Petrů – Tomáš Petrů

Rodinná firma Ing. Pavel Petrů, Ing. Tomáš Petrů - RADON již dlouhá léta provádí měření radonu na stavebních parcelách (v podloží) a v budovách po celé České Republice. Tyto služby vykonáváme již od roku 1992, tj. od legislativního zavedení povinnosti provádět měření radonu.
Výsledky měření jsou podkladem pro návrh na vhodná protiradonová opatření, resp. pro zajištění jejich účinnosti. Proto se radonový průzkum provádí před zahájením vlastní stavby a po dokončení stavebních prací.
Naším hlavním působištěm jsou Východní Čechy - Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Trutnov, Jičín, Semily, Pardubice, Chrudim. Radon HK – profesionální služby

hpImg1 hpImg2 hpImg3
 

Co je přesně radon?

Radon (222Rn) je inertní přírodní radioaktivní plyn, který je bezbarvý, bez chuti a zápachu, jeden z produktů uran-radiové přeměnové řady. Radon se měří metrologicky ověřenými měřidly, na základě povolení provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany.

Měření radonu

Měření radonu z podloží spočívá ve stanovení radonového indexu pozemku. Měření radonu v objektu je měření objemové aktivity radonu v objektech pro kolaudaci, započetí užívání stavby, rekonstrukci, stavební úpravy, prodej a koupi objektu apod.
Radon HK – měření radonu

Radonový průzkum a index

Radonový průzkum je průzkum pozemku, jehož cílem je stanovení radonového indexu pozemku. Radonový index pozemku se stanoví v závislosti na objemové aktivitě radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin. Radonový průzkum resp. radonový index slouží jako podklad pro navrhování protiradonových opatření.
Radon HK – radonový průzkum a index

Protiradonová opatření

Protiradonová opatření mají za cíl zajistit, aby objemová aktivita radonu (OAR) v každé místnosti pobytového prostoru, byla menší než referenční úroveň dle § 97 vyhlášky č. 422/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Protiradonová opatření musí být provedena na základně naměřených hodnot odbornou firmou, za kterou se považujeme.
Radon HK - protiradonová opatření